Có 7 kết quả :

Công phu 'truyền điện' của Huỳnh Tuấn Kiệt là gì?

Công phu 'truyền điện' của Huỳnh Tuấn Kiệt là gì?

"Đó là một loại sức mạnh không có nguồn lực từ cơ bắp. Người luyện công phu này có thể đánh ngã người khác từ xa mà không cần động thủ", đại diện phái Nam Huỳnh Đạo giải thích về võ công mà chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sử dụng, được mọi người gọi là "truyền điện".
Nam Huỳnh Đạo nói gì về võ công 'truyền điện'?

Nam Huỳnh Đạo nói gì về võ công 'truyền điện'?

TPO - Một trong những lý do khiến môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores đến Việt Nam lần nay, là thách đấu Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Bởi lẽ, võ sư đến từ Canada cho rằng võ công "truyền điện" của ông Kiệt là không thực tế.