Truy thu, xử phạt chuyển giá gần 580 tỷ đồng

Truy thu, xử phạt chuyển giá gần 580 tỷ đồng
TP - Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng số thuế tăng thu qua thanh kiểm tra là 4.119 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ. Cơ quan thuế cũng xác định giảm lỗ của các doanh nghiệp tổng cộng 6.479 tỷ đồng.

Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, cơ quan thuế đã thanh kiểm tra 557 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá. 


Qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG