Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức
Căn cứ Luật cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

1. Điều kiện dự tuyển

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

          Không thuộc một trong các trường hợp sau: không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung:

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

- Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

* Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

+ Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đã được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (có chứng nhận của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên).

* Về độ tuổi:

- Đối với cán bộ làm công tác phong trào:

+ Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp đại học: Không quá 25 tuổi.

+ Đối với cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên: Không quá 35 tuổi.

- Đối với cán bộ làm công tác nghiệp vụ: Nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi.

* Về kinh nghiệm:

- Đối với cán bộ làm công tác phong trào: Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm tham gia công tác Đoàn, Hội sau:

+ Cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng (không trong thời gian thử việc) tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ cấp huyện trở lên:

Đã hoặc đang giữ chức vụ từ Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trở lên; hoặc đang là cán bộ Đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan Đoàn cấp huyện trở lên hoặc là Tổng phụ trách Đội, trong quá trình công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật (có xác nhận của cơ quan nơi công tác).

+ Sinh viên mới tốt nghiệp đại học:

Trong thời gian học đại học có tham gia công tác Đoàn, Hội (đã từng giữ chức vụ Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên ở trường Đại học trở lên; có giấy xác nhận của tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên hoặc Nhà trường).

- Đối với cán bộ làm công tác nghiệp vụ: Đáp ứng theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng.

* Đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể khác theo từng vị trí tuyển dụng: ngoại hình, kỹ năng, sức khỏe... phù hợp với công tác thanh vận.

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng: theo phụ lục kèm theo.

          4. Các môn thi và hình thức thi

          - Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

          - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm và thi vấn đáp để đánh giá khả năng thanh vận, tổ chức các hoạt động phong trào.

          Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn quyết định hình thức và nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

          - Môn ngoại ngữ: thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của vị trí việc làm.

          - Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài theo yêu cầu của vị trí việc làm.

          5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

          Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

          6. Thời gian thi: dự kiến vào trong tháng 5 năm 2018.

          7. Tiếp nhận không qua thi tuyển

          - Thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

          - Quy trình thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.

          8. Yêu cầu về Hồ sơ

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu của Trung ương Đoàn (được đăng trên Website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.doanthanhnien.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hà Nội);

- Bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu 2C /TCTW-98 được đăng trên Website của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa chỉ www.doanthanhnien.vn) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Đối với trường hợp nhân sự có có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có văn bản công nhận văn bằng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp tại văn bản 21/VBHN-BGDĐT ngày  16 tháng  6  năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bản sao chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội của các cơ sở đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội từ cấp tỉnh trở lên;

- Xác nhận của tổ chức Đoàn nơi tham gia sinh hoạt, công tác đối với người đăng ký dự thi trong độ tuổi đoàn viên;

- Xác nhận về việc thực hiện nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật đối với người đăng ký dự thi đang làm việc theo chế độ hợp đồng tại cơ quan chuyên trách của Đoàn thanh niên từ cấp huyện trở lên;

- Xác nhận đã từng giữ chức vụ Bí thư chi đoàn hoặc Lớp trưởng, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên ở trường Đại học trở lên đối với sinh viên mới tốt nghiệp Đại học;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

          Ghi chú: chỉ nhận hồ sơ do người đăng ký dự thi nộp trực tiếp và hồ sơ có đầy đủ theo yêu cầu; không trả lại hồ sơ.

          9. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ

          - Thời gian: nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 05/4/2018 đến 04/5/2018 (không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7, Chủ nhật).

          - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương Đoàn           (Phòng 506, số 62 Bà Triệu, Hà Nội, gặp Anh Đặng Quang Hưng).

                                                 TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
PHỤ LỤC

Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn cụ thể của từng vị trí tuyển dụng

--------

TT

Đơn vị

Số chỉ tiêu cần tuyển

Vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn cụ thể

I. Các vị trí tuyển dụng làm công tác phong trào

1

Ban Tổ chức

02

Chuyên viên Phòng tổ chức cơ sở tham mưu về công tác đoàn viên, công tác tổ chức cơ sở đoàn

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật, Hành chính, Quản trị nhân lực.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

01

Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu về công tác thi đua - khen thưởng, công tác đào tạo, chế độ chính sách cho cán bộ.

2

Ban Thanh niên Nông thôn

02

Chuyên viên tham mưu công tác Đoàn và phong trào thanh niên nông thôn; tham mưu quản lý nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai dịch bệnh

3

Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị

02

Chuyên viên tham mưu công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đối tượng thanh niên công nhân; tham mưu các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

4

Ban Tuyên giáo

03

Chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền trên hệ thống báo chí, xuất bản

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền hoạt động của Đoàn trên mạng hội, trên các phương tiện truyền thông

Chuyên viên tham mưu công tác giáo dục lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên; tham mưu công tác giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật.

5

Ban Kiểm tra

01

Chuyên viên tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, giám sát và phản biện xã hội

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật, kinh tế, hành chính, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

6

Ban Quốc tế

01

Chuyên viên tham mưu công tác thanh niên ngoài nước, tuyên truyền đối ngoại và hội nhập quốc tế

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

- Có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ trở lên.

7

Ban Thanh niên Trường học

05

Chuyên viên tham mưu, tổ chức, theo dõi khối Trung học phổ thông

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu, tổ chức, theo dõi khối Trung cấp, Cao đẳng thuộc hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chuyên viên tham mưu, tổ chức, theo dõi công tác Đoàn, Hội và Phong trào sinh viên

Chuyên viên tham mưu, tổ chức, theo dõi công tác Đoàn, Hội và Phong trào sinh viên

Chuyên viên tham mưu, tổ chức, theo dõi công tác Đoàn, Hội và Phong trào sinh viên

8

Ban Công tác thiếu nhi

02

Chuyên viên tham mưu công tác bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

9

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

03

Chuyên viên tham mưu công tác đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài.

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên tham mưu công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đô thị, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân, lao động trẻ.

Chuyên viên tham mưu công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

10

Ban Thanh niên Xung phong

03

Chuyên viên tham mưu các chương trình, dự án của Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội và phát triển lực lượng thanh niên xung phong

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

11

Văn phòng Trung ương Đoàn

04

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thi đua

Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

Chuyên viên Phòng Tổng hợp - Thi đua

Chuyên viên Phòng Công tác đoàn phía Nam

Chuyên viên Phòng Công tác đoàn phía Nam

II. Các vị trí tuyển dụng làm công tác nghiệp vụ

12

Văn phòng Trung ương Đoàn

03

Kế toán thanh toán Phòng Tài vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1 và mục 2 của Thông báo Tuyển dụng công chức.

MỚI - NÓNG