Trung tướng Phan Văn Giang làm việc với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia

Trung tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các cán bộ, chỉ huy Trung tâm VNMAC.
Trung tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các cán bộ, chỉ huy Trung tâm VNMAC.
TPO - Sáng 21/2, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới thăm và làm việc với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC). 

Trong năm 2016, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh nhiệm vụ năm 2006, xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiên phong gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Trung tâm VNMAC đã tích cực chủ động chuẩn bị nội dung, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Chương trình 504 giai đoạn đến 2015 và hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2016 báo cáo Thủ trưởng Cơ quan thường trực và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đã tổ chức xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đối tác quốc tế và trực tiếp tham gia soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. 

Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn, những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam thông qua các tài liệu, các diễn đàn trong và ngoài nước. Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thanh niên Quân đội, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức tốt tuần lễ tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phối hợp tổ chức sự kiện tuyên truyền tại Thừa Thiên Huế. Thực hiện hỗ trợ nạn nhân tai nạn bom mìn tại Quảng Nam, Hà Tĩnh... và trong vụ tai nạn bom, mìn tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông. 

Tổ chức thực hiện Dự án "Khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn, vật nổ” theo tiêu chuẩn Hành động mìn quốc tế, đã tiến hành tập huấn, triển khai áp dụng thí điểm quy trình khảo sát kỹ thuật mới tại huyện A Lưới - Thừa Thiên Huế bước đầu đạt kết quả tốt, đã tổ chức hội thảo quốc tế để đánh giá kết quả thực hiện dự án và việc áp dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam, báo cáo các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho việc áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Đã hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức nghiệm thu dự án “Điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc - Giai đoạn I”. Tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng để soạn thảo dự thảo công bố bản đồ ô nhiễm bom mìn sau thực hiện dự án trình Bộ Quốc phòng và Chính phủ. Tổ chức tập huấn kiến thức quản lý thông tin IMSMA cấp độ I; tổ chức khóa tập huấn xử lý vật liệu nổ và xử lý y tế ban đầu theo tiêu chuẩn IMAS cấp độ I; tập huấn kiến thức về xây dựng và quản lý dự án để chuẩn bị thực hiện Dự án Quản lý chất lượng trong hoạt động rà phá bom mìn…

Trung tướng Phan Văn Giang làm việc với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia ảnh 1

Trung tướng Phan Văn Giang thăm trụ sở VNMAC.

Trung tướng Phan Văn Giang làm việc với Trung tâm hành động bom mìn quốc gia ảnh 2

Trung tướng Phan Văn Giang làm việc với Trung tâm VNMAC.

Tại cuộc họp với các cán bộ, nhân viên Trung tâm VNMAC, Trung tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm VNMAC đã đạt được; yêu cầu các cán bộ, nhân viên Trung tâm VNMAC tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Quan ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng Công binh. Trong năm 2017 tiếp tục triển khai Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 trong điều kiện đã tạo lập được với nhiều đối tác; xác định trọng tâm; mở rộng hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động… phối hợp với các địa phương như Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị triển khai thực hiện tốt các nội dung chương trình đang được thực hiện.

MỚI - NÓNG
Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch tỉnh
Quảng Ninh có tân Phó Chủ tịch tỉnh
TPO - Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 họp kỳ thứ 13 để thảo luận, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh.