Có 3 kết quả :

'Người vận chuyển' trong đại dịch

'Người vận chuyển' trong đại dịch

10h50 phút, đội y sĩ cuối cùng của trung tâm cấp cứu 115 lên đường tiếp nhận 4 người nghi nhiễm nCoV. Ngay sau đó là cuộc gọi khẩn cấp khác về ca đang xuất huyết tiêu hoá.