Có 2 kết quả :

Bảo vật quốc gia suýt bị bán đồng nát

Bảo vật quốc gia suýt bị bán đồng nát

TP - Trống đồng Trà Lộc có niên đại văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm, hiện lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. Song ít ai biết rằng, việc phát hiện, sưu tập thành công bảo vật quốc gia này là một câu chuyện ly kỳ của 23 năm trước.