Có 3 kết quả :

Trộm mèo rồi gửi thư cho chủ

Trộm mèo rồi gửi thư cho chủ

TP - Sau gần 1 tháng trời tìm kiếm mèo yêu không thấy, bỗng một hôm, ông Nigel Stern độc thân, 52 tuổi, ở Anh nhận được một lá thư đánh máy, gửi tới từ một cửa hàng đồ cổ gần nhà ông. Lá thư khá dài và ký tên là: Mèo ba chân.
Bắt nhóm 'miêu tặc' thành Vinh

Bắt nhóm 'miêu tặc' thành Vinh

Là những đối tượng ăn chơi lêu lổng, không nghề nghiệp, chúng tụ tập với nhau, hàng đêm tiến hành bắt trộm mèo đưa đi tiêu thụ. Số tiền ấy, bọn chúng nướng vào những trò đỏ đen, rượu chè...