Có 6 kết quả :

Hoa cà phê dệt lên thảm trắng bồng bềnh trên khắp các triền đồi, vườn, rẫy

Tuyệt đẹp cà phê vào mùa hoa bung cánh

TPO - Mỗi vụ hoa chỉ nở rộ khoảng 2 -3 đợt khi cây được tưới đủ nước. Từ cuối tháng 12, sau khi thu hoạch xong, cà phê được tưới nước xong sẽ bung hoa trắng như tuyết, dệt lên một thảm trắng bồng bềnh trải khắp các triền đồi, nương rẫy.