Có 1 kết quả :

Rà soát, phong tỏa tài sản hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

Rà soát, phong tỏa tài sản hai cựu chủ tịch Đà Nẵng

TPO - Cơ quan chức năng vừa đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng và các Sở ngành liên quan rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch với các loại tài sản thuộc sở hữu của hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến.