TPHCM siết đi công tác nước ngoài

TPHCM siết đi công tác nước ngoài
TP - UBND TPHCM vừa có công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận huyện; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc thành phố về thực hiện chỉ đạo của Thành ủy trong rà soát việc quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. 

Theo đó, nhằm chấn chỉnh công tác đi nước ngoài của cán bộ thuộc diện thành phố quản lý, UBND thành phố chỉ đạo cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm túc chế độ đi công tác nước ngoài theo quy định, không quá 2 lần/năm. 

Lãnh đạo các đơn vị khi tham mưu, đề xuất các đoàn đi công tác nước ngoài hoặc cá nhân đi công tác nước ngoài phải nêu rõ số lần đã đi nước ngoài trong năm, kèm theo thời gian đi, quốc gia đến, mục đích chuyến đi… của các cá nhân tham gia đoàn và báo cáo trình UBND thành phố.

MỚI - NÓNG