TPHCM chuẩn bị nhân sự mới: Ông Tất Thành Cang giữ chức gì?

Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ hoàn chỉnh và trình Bộ Chính trị xem xét trước ngày 30/3/2020.
Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ hoàn chỉnh và trình Bộ Chính trị xem xét trước ngày 30/3/2020.
TP - Ngày 30/3, tại hội nghị thứ 26, Thành ủy TPHCM đã tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XI Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã báo cáo kế hoạch công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình nhân sự Thành ủy khóa X và phương hướng công tác nhân sự Thành ủy khóa XI. Báo cáo đề xuất số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh Thành ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Theo ông Quang, sau hội nghị, tiểu ban nhân sự của đại hội sẽ hoàn chỉnh báo cáo và dự kiến sẽ trình hội nghị Thành ủy trong tháng 6/2019. Trên cơ sở thống nhất ý kiến, tiểu ban nhân sự đại hội sẽ dự thảo đề cương phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI; quy trình nhân sự Thành ủy khóa XI.

Căn cứ vào quy trình nhân sự, tiểu ban trình phương án nhân sự (có thể có những vấn đề phải xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư) và chuẩn bị hồ sơ nhân sự dự kiến trong phương án nhân sự (dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2020). Theo kế hoạch, phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI sẽ hoàn chỉnh và trình Bộ Chính trị xem xét trước ngày 30/3/2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ hội nghị lần thứ 26 có ý nghĩa rất đặc biệt, bên cạnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I/2019, thành ủy sẽ có dự báo khả năng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019 và cả nhiệm kỳ. Một trong những vấn đề quan trọng được thảo luận trong hội nghị là kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ thảo luận, có ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Quy định 1374 - QĐ/TU  của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm, mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đến cuối 2020 là 9.800 USD đã đề ra rất khó đạt. Năm 2016 thu nhập bình quân đầu người TPHCM đạt hơn 5.400 USD, năm 2018 đạt hơn 6.000 USD.

Nếu cố gắng đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người TPHCM ước đạt 7.500 USD. Ngoài ra, chương trình giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, có một chỉ tiêu (khối lượng vận tải hành khách công cộng đô thị đáp ứng được từ 15-20% nhu cầu giao thông đô thị) rất khó hoàn thành vì con số này hiện mới đạt xấp xỉ 9%.

Ông Tất Thành Cang làm Phó Ban Chỉ đạo công trình “Lịch sử TPHCM

Tại hội nghị, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang tham dự với vai trò là Thành ủy viên. Chức danh mới của ông Cang được niêm yết tại hội nghị là Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình “Lịch sử TPHCM”. Ban được thành lập để chỉ đạo, định hướng nội dung sau khi Thành ủy giao Hội Lịch sử TPHCM thực hiện công trình nghiên cứu lịch sử TPHCM. Khi còn là phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Tất Thành Cang được phân công làm trưởng ban này. Tại Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII), ông Tất Thành Cang đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG