Có 6 kết quả :

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các cơ quan thay đổi phương thức làm việc, sớm gửi tài liệu các dự án phục vụ phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rút kinh nghiệm việc chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp

TPO - Mặc dù đã lùi chương trình 1 tuần, và trong thời gian giãn cách xã hội, các cơ quan vẫn phải đảm bảo công việc, tuy nhiên nhiều tài liệu dự án luật vẫn còn chậm gửi sang Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đây không phải lần đầu các cơ quan chậm trễ trong việc gửi tài liệu phục vụ cho các phiên họp.