Tổng quan tình hình thanh niên Việt Nam

Tổng quan tình hình thanh niên Việt Nam

Phần lớn thanh niên hoạt động trong thành phần kinh tế cá thể (63,2%) sau đó là kinh tế tập thể (25,5%), quốc doanh (8,1%) và còn lại là các thành phần kinh tế khác (5,2%). Thu nhập của một thanh niên công nhân làm việc trong khu vực vốn đầu tư nước ngoài mỗi tháng khoảng trên 1,1 triệu đồng, trong khu vực tư nhân trung bình là trên 856 ngàn đồng và thu nhập thấp nhất là trong doanh nghiệp quốc doanh với mức trung bình trên 742 ngàn đồng!

Hành vi sáng tạo chưa tương xứng tiềm năng

Kết quả nghiên cứu cho thấy thanh niên Việt Nam đạt mức tiềm năng sáng tạo khá (111,9 điểm) nhưng lại chỉ đạt mức hành vi sáng tạo trung bình (995,1 điểm). Giữa tiềm năng sáng tạo và hành vi sáng tạo có mối tương quan không chặt, tiềm năng sáng tạo lớn hơn năng lực sáng tạo.

Tầm vóc cơ thể thanh niên VN trung bình thấp

Tính trung bình, so với khoảng 15 năm trước, nam thanh niên cao hơn 3 cm và cân nặng trung bình tăng khoảng 3 kg. Tuy vậy so với tầm vóc cơ thể của thanh niên các nước trong khu vực thì thanh niên Việt Nam vẫn thuộc loại trung bình thấp. Cân nặng trung bình của học sinh, sinh viên 20 tuổi ở nam giới là 53,5 kg, ở nữ giới là 47,8 kg. Bên cạnh những học sinh quá nhẹ đã xuất hiện ngày càng nhiều học sinh quá béo.

78% thanh niên thích nhạc trẻ

Thanh niên thích nhạc trẻ bởi sự sôi động mạnh mẽ phù hợp với suy nghĩ của tuổi trẻ về cuộc sống, tình yêu. 48% thanh niên trẻ trả lời không thích nghệ thuật tuồng, 52 % không tỏ thái độ. 40% thanh niên cho biết thích dân ca. Ca khúc cách mạng vẫn có sức hấp dẫn tới 95,2% thanh niên được hỏi.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG