Tổng cục Biển Hải đảo phải xử lý vụ bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những vi phạm bị Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra.
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến những vi phạm bị Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra.
Trao đổi với PV ngày 10/7, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn khẳng định, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải thực hiện, xử lý nghiêm túc theo Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, đến nay Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam chưa có báo cáo xử lý kết quả sau thanh tra gửi Thanh tra Bộ Nội vụ.

“Họ phải thực hiện theo đúng những kiến nghị đã được Thanh tra Bộ Nội vụ nêu ra trong kết luận. Làm không đúng thì phải xem xét xử lý trách nhiệm, tuỳ theo tính chất mức độ có các hình thức xử lý phù hợp”- ông Tuấn cho hay.

Trong khi đó, ông Tạ Đình Thi - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẳng định các đơn vị thuộc cơ quan này đang rà soát tổng thể theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Trong thông báo phát đi trước đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thừa nhận kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra một số trường hợp do đặc thù công tác xa nhà, lênh đênh trên biển thời gian dài để tham gia công tác thực địa, nên công chức, viên chức khó khăn trong việc tham gia học tập, để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định.

Một vài trường hợp hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định số 68/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ chỉ rõ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã bổ nhiệm 3 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng kỹ sư chính, 1 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên chính, 6 trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng điều tra viên tài nguyên môi trường hạng II.

Một số trường hợp được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bổ nhiệm khi thiếu trình độ trung cấp lý luận chính trị hoặc chưa có xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương. Cơ quan này ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm đối với 11 trường hợp.

5 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng II thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên môi trường hạng II. 8 trường hợp giữ chức danh điều tra viên môi trường hạng III thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức điều tra viên môi trường hạng III.

3 trường hợp giữ chức danh đo đạc viên hạng III thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ viên hạng III; 4 trường hợp giữ chức danh kỹ sư thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên.

Trong giai đoạn thanh tra, 8 đơn vị hành chính thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 2 đơn vị sự nghiệp được ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động sử dụng 24 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giao…

Qua đó, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức và viên chức lãnh đạo, quản lý, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức quản lý và không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính.

“Rà soát, bãi bỏ, thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng công chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị”- kết luận thanh tra nêu rõ.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phải chỉ đạo thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý đối với lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra các hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua thanh tra để xử lý theo quy định.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG