Tổng Bí thư tiếp đại biểu thanh niên quốc tế

Tổng Bí thư tiếp đại biểu thanh niên quốc tế
Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật các đại biểu thanh niên quốc tế tham dự Ðại hội toàn quốc lần thứ V Hội LHTN Việt Nam. Cùng dự có các Ủy viên TƯ Ðảng: Nguyễn Văn Son - Trưởng ban Ðối ngoại TƯ; Hồ Tiến Nghị - Trợ lý Tổng Bí thư, và các Bí thư TƯ Ðoàn.

Tổng Bí thư nồng nhiệt chào mừng các đại biểu thanh niên quốc tế tham dự Ðại hội của Hội LHTN Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị mà các bạn bè quốc tế dành cho tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam; thông báo khái quát với các đại biểu về những thành tựu quan trọng của sự nghiệp đổi mới của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao vai trò và đóng góp to lớn của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà bạn bè quốc tế, trong đó có các thế hệ thanh niên các nước đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; mong muốn thế hệ trẻ các nước tăng cường hợp tác, hữu nghị và đoàn kết quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Các đại biểu thanh niên quốc tế chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã dành tình cảm ân cần cho các đại biểu thanh niên quốc tế đến dự Ðại hội; bày tỏ sự vui mừng được thăm đất nước Việt Nam mà từ lâu nhiều thế hệ thanh niên thế giới đã đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam; bày tỏ sự quan tâm hậu quả của cuộc chiến tranh ở Việt Nam; trong đó có các nạn nhân chất độc da cam; được tham dự Ðại hội lần thứ V của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam; chứng kiến không khí phấn khởi năng động của tuổi trẻ Việt Nam.

Các đại biểu đánh giá cao sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với thế hệ trẻ; bày tỏ mong muốn tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để cùng nhau phấn đấu cho một tương lai ngày càng tươi đẹp hơn.

MỚI - NÓNG