Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên'

TPO - Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và văn hoá con người Việt Nam. “Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

Theo chương trình, sau nghi thức khai mạc, Đại hội nghe trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Buổi chiều, Đại hội tiến hành làm việc tại Đoàn.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước); xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Khai mạc Đại hội Đảng XIII

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

26/01/2021 07:52

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII có sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.

Trong số đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%; đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%...

26/01/2021 07:53

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Trung ương về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của  1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, có 1.067 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 người là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%).

26/01/2021 07:54

Trong ngày làm việc đầu tiên vào hôm qua (25/1), Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại phiên trù bị. Ảnh: TTXVN

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội bầu Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 đồng chí.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

26/01/2021 07:58

26/01/2021 07:58

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

26/01/2021 07:59

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 3 Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 4 Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý

26/01/2021 08:00

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

26/01/2021 08:03

 Truyền thông quốc tế đưa tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

26/01/2021 08:08

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 5 Đại hội Đảng lần thứ XIII khai mạc sáng 26/1, bắt đầu chương trình làm việc chính thức đến ngày 2/2. Trong ảnh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay, chào mừng các nguyên lãnh đạo, khách mời dự đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình làm việc, sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ban chấp hành Trung ương XII đọc báo cáo về văn kiện Đại hội XIII. Sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Buổi chiều, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện đại hội.

26/01/2021 08:09

Đúng 8 giờ sáng, Đại hội tiến hành nghi lễ chào cờ, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 6  Các đại biểu dự Đại hội Đảng làm lễ chào cờ. Ảnh: VTV/ZingNews
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 7  Các đại biểu dự Đại hội Đảng làm lễ chào cờ. Ảnh: VTV/ZingNews
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 8  Các đại biểu dự Đại hội Đảng làm lễ chào cờ. Ảnh: VTV/ZingNews

26/01/2021 08:12

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu: "Hôm nay trong không khí phấn khởi, tự hào tại thủ đô Hà Nội, trái tim thân yêu của Tổ quốc, Đảng cộng sản Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội XIII để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá tổng quá 35 năm tiến trình công cuộc đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045"...

Ông cho biết Đại hội lần này còn đánh giá công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII...

"Đây là nhiệm vụ rất trọng đại và hết sức vẻ vang mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã tin tưởng giao phó cho Đại hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, Tổ quốc, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao và thành công tốt đẹp", ông Vượng nói.

Tham dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 9  Ảnh: VTV/ZingNews

26/01/2021 08:22

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 10 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: VTV/ZingNews

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước về dự Đại hội. Cảm ơn sự đóng góp cho dự thảo các văn kiện.

Thủ tướng cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh nhiều thời cơ và thách thức đan xen; thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, với nhiều thành tựu to lớn. Chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, để phát triển đất nước với khát vọng hùng cường.

Với quan điểm nhìn thẳng, nói đúng sự thật, đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh kiên cương, ý chí quyết tâm, vương tới của dân tộc Việt Nam.

26/01/2021 08:32

Tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội có các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Công an Tô Lâm; Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

26/01/2021 08:45

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 11 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIII. Ảnh: Như Ý

Thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo các văn kiện trình Đại hội XIII để xem xét, thảo luận, quyết định. Thứ nhất, quá trình chuẩn bị các văn kiện được thực hiện từ rất sớm, với 3 tiểu ban, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức gần 60 hội nghị, hội thảo, toạ đàm. Bộ Chính trị họp nhiều lần, cho ý kiến và hoàn thiện đề cương, đồng thời trình ra tại 4 Hội nghị trung ương. Các dự thảo được tiếp thu, sửa chữa nhiều lần, riêng báo cáo chính trị được sửa chữa khoảng 30 lần. Các dự thảo đã được công bố công khai lấy ý kiến toàn dân, với hàng triệu lượt đóng góp, được tổng hợp gửi về Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban văn kiện cũng có 3 bài viết và một số bài phát biểu được đánh giá là “rất quan trọng”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Dự thảo các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện rõ nhất ý Đảng lòng dân.

26/01/2021 08:51

Trong 8 ngày làm việc từ hôm nay, Đại hội XIII sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm, cùng các báo cáo chuyên đề tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược 2021-2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 12  Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 13  Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 14  Ảnh: Như Ý
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 15  Ảnh: Như Ý

26/01/2021 08:54

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 16  

26/01/2021 08:56

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 17 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Như Ý)

26/01/2021 08:59

Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế và ngăn chặn

Về tổng kết nhiệm kỳ khóa XII và nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 5 năm qua chúng ta đã tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự lực, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế đất nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ trước đã được giải quyết và đạt được kết quả bước đầu. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ… Nhiều vấn đề phức tạp được tạo ra và thực hiện từ những năm trước nhưng hiệu quả còn thấp thì trong nhiệm kỳ này đã có chuyển biến tích cực.

Kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện được điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

“Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và trong hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế và ngăn chặn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

26/01/2021 09:16

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 18 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt". (Ảnh: Như Ý)

Cán bộ là "then chốt của then chốt"

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có 5 bài học có thể rút ra:

Thứ nhất là chú trọng đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó, công tác cán bộ phải thực sự là "then chốt của then chốt"; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ hai, trong mọi vấn đề phải quán triệt quan điểm "dân là gốc", kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân làm, dân kiểm tra", nhân dân là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

Thứ ba, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị, giữ vững kỷ cương…

Bài học thứ tư là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo quy luật thị trường và đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Thứ năm, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường…

"Năm bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để tiêp tục vận dụng, phát huy và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nền khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

26/01/2021 09:23

26/01/2021 09:50

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 20 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội.

Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phải quán triệt quan điểm chỉ đạo:

Một là, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng…“Đây là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”, Tổng bí thư đặc biệt lưu ý.

Hai là, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ba là, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng phát triển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và văn hoá con người Việt Nam. Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng 4.0… “Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Thứ tư, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ tổ quốc, là tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng; nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng; xây dựng đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện; xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

26/01/2021 09:59

26/01/2021 10:25

215 điện mừng gửi tới Đại hội Đảng XIII

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn thư ký Đại hội, cho biết, đến ngày 22/1, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận được 215 điện mừng từ 105 đảng, 4 tổ chức trong khu vực và quốc tế; 76 tổ chức hữu nghị, 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân từ 79 nước. Trong đó, có 5 điện mừng của đảng cộng sản cầm quyền và các đảng cầm quyền ở các nước láng giềng; 25 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương; 33 điện mừng từ các nước châu Âu; 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ; 11 điện mừng từ các nước Trung Đông, châu Phi; 76 điện mừng từ các tổ chức chính trị, hữu nghị, nhân dân…

26/01/2021 10:37

Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

26/01/2021 10:49

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 22 Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 23 Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 24 Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 25 Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 26 Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

26/01/2021 10:56

Nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ diện T.Ư quản lý được xử lý nghiêm minh

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Ban Chấp hành T.Ư đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 27 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, Thường trực Ban Bí thư cho biết, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

“Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, trong nhiệm kỳ qua, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

26/01/2021 11:01

26/01/2021 11:17

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên' ảnh 29  Ảnh: Như Ý

Đoàn kết thống nhất trong Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, một trong những bài học kinh nghiệm rút ra là chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vừng mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

 “Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nói.

26/01/2021 15:51

Theo Truyền hình VTC1
MỚI - NÓNG