Tôn vinh 336 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao biểu trưng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2017 Vũ Văn Bình. Ảnh: Xuân Tùng.
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao biểu trưng Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2017 Vũ Văn Bình. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Ngày 20/5, tại TPHCM, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - năm 2018. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình; Ủy  viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng biểu dương 336 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được tôn vinh tại đại hội. Họ là những điển hình tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ đang học tập, công tác ở nước ngoài. Họ là thanh niên tiên tiến xuất hiện ở mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, các giới khác nhau, có uy tín, ảnh hưởng tích cực trong thanh thiếu nhi và xã hội.

“Thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của nước nhà, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Chính vì vậy mà tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hơn bao giờ hết, càng trở nên vô cùng quan trọng đối với mỗi bạn trẻ để hình thành nhận thức đúng đắn, lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao năng lực tư duy, không ngừng rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác trong thế hệ trẻ, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị các cấp lãnh đạo tổ chức Đoàn, chỉ đạo tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn diện, sâu rộng để thế hệ trẻ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho việc học tập và làm theo lời Bác trở thành ý thức tự giác và là việc làm thường xuyên của mỗi bạn trẻ. Các cấp bộ Đoàn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu niên; lấy những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam.

Xây dựng hình mẫu thanh niên mới

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, khắc ghi lời dạy của Bác, tổ chức Đoàn luôn xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa then chốt.

Cũng theo anh Lê Quốc Phong, sau hai năm triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của đội ngũ cán bộ đoàn và ĐVTN về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Học và làm theo lời Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh niên, góp phần cổ vũ, hình thành lối sống đẹp trong thanh niên. Ý thức trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng cao; hình thành các giá trị đạo đức phổ biến trong ĐVTN.

Trong thời gian tới các cấp bộ đoàn trong cả nước tiếp tục kiên trì, sáng tạo trong triển khai các chương trình, phong trào, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, ĐVTN về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

“Mỗi thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác hãy luôn tâm niệm: Hôm nay là thanh niên tiên tiến, ngày mai vẫn phải là thanh niên tiên tiến. Vì vậy phải tiếp tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phát huy giá trị của bản thân cống hiến cho đất nước, cho cộng đồng xã hội; trở thành người có sứ mạng truyền đi và lan tỏa trong giới trẻ những giá trị cao đẹp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để việc học tập và làm theo lời Bác thực sự trở thành nhu cầu tự thân của thế hệ trẻ, trở thành ý thức tự rèn luyện, tự tu dưỡng, tự hoàn thiện nhân cách của mỗi bạn trẻ”.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng

MỚI - NÓNG