Có 3 kết quả :

Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng Ảnh: TL

Tốc độ virus lây gấp 2-3 lần

TP - Chu kỳ lây nhiễm của SARS-CoV-2 hiện chỉ còn 2 ngày, không phải 5 ngày như trước. Các địa phương, đặc biệt là TPHCM, các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, đang đối mặt sự bùng phát rất phức tạp, có thể gia tăng nhiều trường hợp mắc và tử vong thời gian tới.