Ban Chấp hành Trung ương khóa XII:

Toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc và nhân dân

Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Các đại biểu, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Đề cập đến các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đó là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta.

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5-7%

Đại hội XII đã thông qua chủ đề, mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt: 6,5-7%; thu nhập GDP bình quân đầu người đến 2020 đạt 3.200-3.500 USD; Bội chi ngân sách đến 2020 còn 4% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1-1,5%/năm…

Cũng theo Tổng Bí thư, Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh… Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Bí thư khẳng định, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đoàn kết một lòng vì sự phát triển của đất nước

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành (BCH) Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên T.Ư chính thức và 20 đồng chí  Ủy viên T.Ư dự khuyết. “BCH T.Ư Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng gửi lời cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí trong BCH T.Ư khóa XI. “Đại hội XII của Đảng, nhiều đồng chí trong BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI còn sức khỏe, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác song đã gương mẫu, không ứng cử vào BCH T.Ư khóa XII, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Đó là một nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm”, Tổng Bí thư nói.

Trước đó, sau khi BCH T.Ư khóa XII ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư phát biểu, sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thành công của Đại hội XII là một mốc son mới

Tối 28/1, tại Chương trình dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thành công của Đại hội là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Chúng ta cùng tâm nguyện, khắc sâu và quyết tâm làm theo lời Bác: “Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Phải làm cho Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh”, để lãnh đạo nhân dân ta kiên định trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”, Tổng Bí thư phát biểu. Tổng Bí thư cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở biên giới, biển đảo, bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm giao thông, an toàn giao thông trong dịp Tết, các ngày lễ…             

Dũng Nguyễn

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng kiểm tra việc chống dịch ở Phường Thanh Xuân Trung - Hà Nội.

Quy định rõ 'người có app xanh được di chuyển, áp đỏ thì ở nhà'

TPO - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng (app) cho nhân dân, trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Phó Tổng thống Nam Sudan

TPO - Ngày 23/9/2021, tại New York, Mỹ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Sudan Rebecca Nyandeng De Mabior. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng ta với lãnh đạo Nam Sudan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.