Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc sáng ngày 26/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Chiều cùng ngày, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 1 Dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó có 191 đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 1.381 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. Đại biểu nam có 1.365 đồng chí, chiếm 86,01%, đại biểu nữ có 222 đồng chí, chiếm 13,99%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 175 đồng chí, chiếm 11,03%. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 2 Có 3 đại biểu là Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, chiếm 0,19%; 13 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,82%; 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,95%. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 3 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi, dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng Dân". (Ảnh: Như Ý)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 4 Tại diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại hội Đảng lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãnh phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững. (Ảnh: Như Ý)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 5 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 6 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội. (Ảnh: Như Ý)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 7 Các lão thành cách mạng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 8 Tới dự Đại hội có các đại biểu khách mời: Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: đồng chí Trần Đức Lương, đồng chí Nguyễn Minh Triết, đồng chí Trương Tấn Sang. Đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: đồng chí Nguyễn Văn An, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 9 Các Mẹ Việt Nam Anh hùng là đại biểu khách mời dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 10 Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 11 Đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 12 Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương với các đại biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 13 Các đại biểu tại Đại hội (Ảnh: Như Ý)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 14 Các đại biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 15 Các đại biểu tại Đại hội (Ảnh: TTXVN)
Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai Đại hội XIII của Đảng ảnh 16 Các đại biểu tại Đại hội (Ảnh: Như Ý)