Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là thông điệp được Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng khẳng định tại Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022), Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.
Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 1

Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 2

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

Ngày 18/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào (thủ đô Viêng Chăn, Lào), Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977-18/7/2022), Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, đã được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Theo TTXVN, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã nêu bật ý nghĩa của các sự kiện lịch sử nhân dịp thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, là nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ đối với sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 3

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Ông Thongloun Sisoulith đã ôn lại một cách sâu đậm truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc láng giềng, đặc biệt từ khi có Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời và lịch sử liên minh chiến đấu chống giặc ngoại xâm để giành độc lập cho hai dân tộc, đồng thời nhấn mạnh, trong suốt quá trình đấu tranh trường kỳ, với muôn vàn khó khăn gian khổ, hai dân tộc Lào-Việt Nam đã kiên cường, dũng cảm, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau, vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Đó là cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới, là nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào vì đã có con đường huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Lào, đã góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 4

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã nhắc lại phát biểu của Chủ tịch Kaysone Phomvihane khẳng định tại Đại hội lần thứ IV Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1976: “Trong lịch sử cách mạng thế giới, đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như quan hệ Lào-Việt Nam.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới và coi đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả từ trước đến nay.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng bày tỏ sự xúc động tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong với tư duy sắc bén, tầm nhìn chiến lược, tình cảm sâu sắc đã đặc nền móng tạo dựng nên mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 5

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác cách đây 45 năm là những sự kiện lịch sử, mốc son chói lọi trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc, tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác qua từng giai đoạn cách mạng, nâng tầm cao mới cho tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, đóng góp to lớn vào quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước Việt Nam-Lào.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nêu bật sự gắn bó tương đồng giữa hai dân tộc về lịch sử, địa lý và văn hóa, đánh giá về những thành quả mà hai Đảng, hai Nhà nước đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương sau đó là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong đó nhấn mạnh sự liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh cùng một chiến hào, hy sinh vì nhau vượt qua muôn vàn khó khăn để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong hợp tác toàn diện giúp đỡ lẫn nhau để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 6

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nêu bật những định hướng hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn kề vai sát cánh và dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả từ trước tới nay.

Ông khẳng định các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam luôn khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” và lời nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong dành cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào: “Tình nghĩa Việt-Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất.”

Thấm nhuần tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước quyết tâm cùng nhau mãi mãi bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, “có một không hai” trên thế giới, một tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cho muôn đời sau để quan hệ Việt-Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Cùng dự lễ kỷ niệm có anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thành viên đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang thăm và làm việc tại Lào.

Tình hữu nghị Việt - Lào: Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững ảnh 7

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Lào dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam.

Trước đó, chiều 17/7, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đã lần lượt tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu thăm Lào và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977-18/7/2022) tại Lào.

Tại các cuộc tiếp, ông Võ Văn Thưởng cảm ơn các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các lãnh đạo cấp cao Lào.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 60 năm và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào cách đây 45 năm, là những sự kiện lịch sử, dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian qua, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi nước và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Lào đối với Việt Nam từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng dẫn đầu sang thăm và tham dự các hoạt động kỷ niệm, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai bên tổ chức các sự kiện nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam.

Các lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Lào - Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và nhấn mạnh truyền thống lâu đời, được tôi luyện qua khó khăn, thử thách, ý nghĩa sống còn, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, những ý nghĩa và tính chất đặc biệt của quan hệ hai Đảng, hai nước cần được thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và truyền lại cho các thế hệ trẻ ở hai nước.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban ngành và địa phương hai nước, trong đó tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, làm nền tảng định hướng trong quan hệ hợp tác, tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai bên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, đồng thời tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Các lãnh đạo Lào khẳng định sẽ làm hết sức mình giữ gìn, vun đắp, phát huy, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, trong đó có Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030, Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2022. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

(Nguồn: TTXVN/)

Theo Ảnh: Nguyễn Thanh Hân, Lê Minh (từ Viêng Chăn, Lào)
MỚI - NÓNG