Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc.
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào ảnh 1

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Hai nước ký bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào ngày 18/7/1977.

45 năm qua, Hiệp ước đã trở thành một tài sản quý giá và có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong thời kỳ đổi mới; tạo cơ sở để hai bên tiến tới ký kết hàng loạt các văn kiện và thỏa thuận hợp tác ngày nay.


Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/tinh-huu-nghi-vi-dai-doan-ket-dac-biet-hop-tac-toan-dien-vietlao/806217.vnp

Theo TTXVN
Tin liên quan