Có 5 kết quả :

Bạn trẻ Lâm Đồng dọn rác bẩn ở suối Cam Ly. Ảnh: K.A

Hồi sinh thác Cam Ly

TP - Hàng nghìn ĐVTN của Lâm Đồng hưởng ứng Tháng Thanh niên, ra quân với nhiều hoạt động, trong đó chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.