Tín dụng tăng 18%, phân bổ nhiều vào sản xuất

Tín dụng tăng 18%, phân bổ nhiều vào sản xuất
TP - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến ngày 21/12/2015, tín dụng tăng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng của cùng kỳ các năm 2011-2014. “Với diễn biến này, ước tính cả năm tín dụng có thể đạt khoảng 18%”, NHNN dự báo.

Dòng vốn tín dụng tiếp tục được phân bổ hợp lý, hướng tới các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ: Cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng, ước tính đến tháng 12/2015 tăng 11%, lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng, tháng 10/2015 tăng 45,1%...).

MỚI - NÓNG