Có 1 kết quả :

Tìm việc làm hậu Covid-19: Giải pháp nào cho sinh viên mới ra trường?

Tìm việc làm hậu Covid-19: Giải pháp nào cho sinh viên mới ra trường?

Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế và ADB dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của người lao động sẽ tăng từ 10,8% đến 13,2% vào cuối năm 2020, cao gấp đôi so với con số 6,9% trong năm 2019. Hơn nữa, phụ nữ trẻ đang mất việc làm ở mức tỷ lệ khá cao so với nam giới, điều này có thể gây ra hậu quả lâu dài về chênh lệch giới tính trong việc làm và gia tăng thêm sự phân hóa nghề nghiệp trong cả nước.