Có 2 kết quả :

Bất ngờ với kế hoạch lạ lùng của NASA

Bất ngờ với kế hoạch lạ lùng của NASA

Titan là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ có khí quyển như Trái Đất, để tìm kiếm sự sống ngoài trái đất, NASA đang nung nấu kế hoạch "điên rồ" chế tàu ngầm vũ trụ đưa lên hành tinh Titan tìm sự sống.