Tiểu sử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII Nguyễn Phi Long

Tiểu sử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII Nguyễn Phi Long
TPO - Tiểu sử tóm tắt anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Họ và tên: Nguyễn Phi Long

- Ngày sinh: 12/3/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Chỗ ở hiện nay: Nhà số 7, ngõ 324/210, đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 5/3/1998; Ngày chính thức: 5/3/1999.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vận tải – Kinh tế đường sắt, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Giao thông vận tải, đang làm nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Giao thông vận tải.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 1982 – 1994: Học sinh trường PTCS Yên Thịnh – Hồng Hà, trường PTTH Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái; Tham gia Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Đoàn trường PTTH Lý Thường Kiệt.

- Từ 1994 – 1998: Sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội; Phó Bí thư chi Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường.

- Từ tháng 9/1998 – 5/1999: Cán bộ tình nguyện tại Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn – Thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

- Từ 01/11/2001: Được tuyển dụng vào biên chế của Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn – Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Được bầu làm Bí thư chi Đoàn liên Ban Trường học – Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Công đoàn ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (2001 - 2005).

+ Được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn (2002 - 2009).

+ Tháng 10/2002: Được bầu làm Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn thanh niên khối cơ quan Trung ương Đoàn XX, XXI (3/2009 rút khỏi Ban chấp hành).

+ Tháng 12/2003: Được hiệp thương cử làm Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2003 - 2008).

+ Tháng 5/2004: Phó Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

+ Tháng 10/2006: Chánh văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

- Tháng 3/2005: Được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 15/02/2008 - 02/2009: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn khóa IX.

- Từ 20/02/2009 – 1/4/2010: Luân chuyển công tác về Tỉnh Đoàn Hải Dương, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hải Dương.

- Từ 1/4/2010 – 13/1/2011: Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2012).

- Từ 14/1/2011 – 30/6/2011: Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ 28/6/2011 – 27/12/2011:

+ Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2007 - 2012), Phó Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn.

+ Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

- Ngày 28/12/2011: Được hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.

- Ngày 1/7/2012: Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa IX.

- Tháng 10/2012: Được bầu làm Bí thư chi bộ Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2012 - 2015).

- Tháng 12/2012: Được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2012 - 2017), Trưởng Ban đoàn kết Tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn khóa X.

- Tháng 2/2013: Được phân công làm trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử của Hội LHTN Việt Nam.

- Tháng 3/2013: Được chỉ định bổ sung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2015).

+ Tháng 8/2014 được bầu làm Bí thư BCH Trung ương Đoàn khóa X.

+ Ngày 28/12 tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ nhất, khóa VII được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

MỚI - NÓNG