Có 5 kết quả :

Hài hước clip tuyên truyền tiết kiệm nước

Hài hước clip tuyên truyền tiết kiệm nước

Quan tâm, bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên là một trong những tiêu chí hàng đầu của xã hội. Nước mà chúng ta sử dụng hàng ngày tuy muốn là có liền đấy, nhưng không đồng nghĩa với việc không tiết kiệm.