Tiếp tục giảm 20.076 biên chế do Chính phủ quản lý trong năm 2021

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
TPO - "Tính đến năm 2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm 334.548 người, nhưng so với yêu cầu của Bộ Chính trị, trong năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay.

Chiều 16/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Về lĩnh vực Nội vụ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương. Đồng thời đã ban hành 6 nghị định, 3 nghị quyết và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành 4 nghị định về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ, công chức.

 Theo ông Dũng, Chính phủ đã rà soát, điều chỉnh, xác định rõ, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, cơ quan ngang Bộ; giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối, giảm biên chế, giảm số lượng lãnh đạo cấp phó; sắp xếp lại tổ chức bộ máy ở một số lĩnh vực tổ chức theo ngành dọc.

 Việc phân cấp, phân định thẩm quyền giữa Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương từng bước được hoàn thiện, hợp lý hơn. Trên cơ sở quy định khung, điều kiện cụ thể, chính quyền địa phương tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối; thí điểm hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

 Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, thẩm định biên chế sự nghiệp hàng năm của Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm mục tiêu chung đến năm 2021 tinh giản tối thiểu là 10% biên chế giao năm 2015.

 “Tính đến năm 2020, biên chế do Chính phủ quản lý đã giảm được 334.548 người; so với yêu cầu của Bộ Chính trị thì trong năm 2021 còn phải tiếp tục giảm 20.076 người”, Bộ trưởng cho hay.

 Trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các đề án có liên quan bảo đảm chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất thực hiện đổi mới.

 Bộ GD&ĐT đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông gồm chương trình tổng thể và các chương trình môn học. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ tổ chức biên soạn, thẩm định sách giáo khoa lớp 1 và tiếp tục chỉ đạo tổ chức biên soạn, thẩm định sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 12 theo phương thức xã hội hóa, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và theo đúng lộ trình được giao.

 Để triển khai Luật Giáo dục năm 2019, Chính phủ ban hành 5 nghị định; chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống văn bản về giáo dục để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019.

 Cũng theo ông Dũng, Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị tổng kết việc thực hiện các mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020 và xác định mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030.

 Về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, ngành tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực; nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng được điều tra, xử lý nghiêm minh.

 Đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

 Trong lĩnh vực Công thương, Chính phủ đã tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch thuộc các nhóm lĩnh vực: quản lý thị trường; phát triển thị trường trong nước; xuất nhập khẩu; xử lý dự án thua lỗ, kém hiệu quả; quản lý bán hàng đa cấp; phát triển ngành ô tô Việt Nam…

MỚI - NÓNG
Học sinh F0 ở TPHCM vẫn được tham gia kỳ thi lớp 10
Học sinh F0 ở TPHCM vẫn được tham gia kỳ thi lớp 10
TPO - TPHCM yêu cầu mỗi điểm thi lớp 10 phải có ít nhất ba phòng dự trữ, dành cho thí sinh nghi nhiễm hoặc thuộc diện F0 dự thi. Với thí sinh được xác định là ca bệnh (F0) có nguyện vọng tham gia kỳ thi phải có đơn xin dự thi và được phụ huynh hoặc người giám hộ xác nhận đồng ý.

Có thể bạn quan tâm