Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. ẢNH NHƯ Ý
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. ẢNH NHƯ Ý
TPO - “Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Sáng 26/1, bên lề phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trả lời báo chí về một số nội dung liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc' ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. ẢNH NHƯ Ý

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Báo cáo Chính trị đã nêu, trong 5 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta được giữ vững, lợi ích quốc gia, dân tộc được giữ vững. Đồng thời với đó, chúng ta giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

“Chính việc giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới”, Tướng Nghĩa cho hay.

Từ kết quả, thành tựu của Đại hội XII, theo ông Nghĩa, trong phương hướng Đại hội XIII, Báo cáo Chính trị trình Đại hội thể hiện việc tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa.

“Chúng ta phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, đó là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Đồng thời, chúng ta phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó, lực lượng vũ trang và quân đội nói riêng phải làm nòng cốt.

Chúng ta có một tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng, an ninh với đối ngoại mà giữa quốc phòng, an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế- xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khâu then chốt, quyết định chính là phải tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và công an, cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc phòng, an ninh” ”, ông Nghĩa nêu.

“Xây” giữ vai trò quyết định

Chia sẻ bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tướng Nghĩa nhấn mạnh, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và về mặt công tác cán bộ. “Trong báo cáo chính trị cũng như báo cáo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trình bày trước Đại hội sáng nay, chúng ta thấy yếu tố bảo vệ, tức là xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng.

Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đảng đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Có thể nói rằng, tất cả các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản lãnh đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, ông Nghĩa chia sẻ.

Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, gần đây nhất, Bộ Chính trị có Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong quan điểm này, trước hết, việc bảo vệ nền tảng, trong hai yếu tố “xây” và “chống”, thì yếu tố “xây” giữ vai trò quyết định.

Chúng ta xác định “xây” có nghĩa là phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng của Đảng chính là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Chính quan điểm đó được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII, vừa thể hiện tính kiên định và tính đổi mới, tính kế thừa và phát triển. Đồng thời thể hiện tính tổng kết thực tiễn và tính lý luận để từ đó khẳng định những thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua.

“Từ những thành tựu đó, chúng ta khẳng định rằng đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn hay con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Có thể nói rằng đây là một lời tuyên ngôn để chúng ta phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”, ông Nghĩa cho hay.

Thứ hai, theo ông, trong quá trình lãnh đạo, 5 năm qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu, phát triển về mặt lý luận. Trong phát triển lý luận thì có phát triển, làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận thực tiễn để chúng ta khẳng định con đường chúng ta lựa chọn là đúng đắn và những luận cứ sắc bén để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Một vấn đề khác, theo ông Nghĩa, trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân.

Trong 5 năm qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, có chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này có lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt nhưng bản chất của nó chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

“Thực tế vừa qua, chúng ta đã thấy khi đại dịch COVID -19 xảy ra, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hành động hết sức quyết liệt. Chúng ta đã là một điểm sáng, là một nơi có hiệu quả để phòng, chống dịch, nhưng các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu cũng tìm cách xuyên tạc những chủ trương hết sức đúng đắn, hiệu quả. Chúng ta đã bác bỏ kịp thời, kể cả công tác tuyên truyền và sử dụng hệ thống pháp luật để xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Đây cũng là điều rất tốt", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng, thời gian sắp tới, quan điểm đầu tiên và cũng là nhân tố quyết định là phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm đến nhiệm vụ phải bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng mà ba trụ cột lớn đó là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn hàng đầu niêm yết tại sàn chứng khoán New York đề xuất gì với Thủ tướng?

Các tập đoàn hàng đầu niêm yết tại sàn chứng khoán New York đề xuất gì với Thủ tướng?

TPO - Lãnh đạo Amphenol Corporation, doanh nghiệp sản xuất các thiết bị điện tử cung cấp cho Boeing, Apple, Tesla… cho biết đang muốn chuyển sang sản xuất tại Việt Nam, đề nghị Thủ tướng thông tin thêm về các biện pháp của Chính phủ để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
Xót xa phế tích Tam Đảo, Sa Pa

Xót xa phế tích Tam Đảo, Sa Pa

TP - Giờ đây đến Tam Đảo, Sa Pa, nhiều du khách không khỏi tiếc nuối về những công trình kiến trúc Pháp cổ lộng lẫy một thời. Tại Tam Đảo, ngoài nhà thờ đá, còn lại hầu hết cả trăm công trình Pháp cổ không còn, thay vào đó là hàng loạt công trình mới xây, nhà cao tầng hoành tráng…
Bác Hồ chia kẹo cho các cháu nhi đồng trong sinh nhật đầu tiên

Chuyện về ngày sinh của Bác

TP - Nhớ lại những ngày trứng nước của cách mạng. Sự kiện mùa xuân năm 1941 Bác Hồ lần đầu đặt chân về Pắc Bó. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi/ Nhớ thương hòn đất ấm hơi Người/ Ba mươi năm ấy chân không mỏi/ Mà đến bây giờ mới tới nơi (Tố Hữu).
Huế còn bao nhiêu 'của để dành'?

Huế còn bao nhiêu 'của để dành'?

TP - Cách đây chưa lâu, UBND tỉnh TT-Huế công bố danh sách 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu trên địa bàn TP Huế. Đây được xem là những di sản kiến trúc văn hóa cần gìn giữ, “để dành” cho muôn đời sau.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Khánh Hòa

TPO - Sáng 17/5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo), đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022

Trang trọng khai mạc Lễ hội Làng Sen 2022

TPO - Tối 17/5 tại sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).