Có 1 kết quả :

Nhiều DN FDI như Metro từng dính nghi án né thuế

Doanh nghiệp nội cõng thuế, FDI hưởng ưu đãi

TP - Các nghiên cứu đã chỉ ra, nghịch lý trong hệ thống thuế của Việt Nam là dành ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI), trong khi gánh nặng thuế, phí ngày càng gia tăng, đè nặng lên người dân, doanh nghiệp trong nước.