Có 1 kết quả :

Tin y tế YouMed - Nơi tham vấn thông tin thuốc đáng tin cậy

Tin y tế YouMed - Nơi tham vấn thông tin thuốc đáng tin cậy

Thông tin về thuốc là một loại thông tin đặc biệt, mang tính xã hội cao. Các thông tin thuốc trên mạng internet nếu sai lệch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn nạn tin giả về thuốc chỉ có thể là nâng cao kiến thức của người dân. Tạo ra thói quen chỉ đọc những thông tin thuốc chính thống, có dẫn nguồn tin cậy.