Thông qua hồ sơ NSND cho Minh Vương, Thanh Tuấn

Thông qua hồ sơ NSND cho Minh Vương, Thanh Tuấn
TPO - Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 bỏ phiếu thông qua hồ sơ xét tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ.

Hội đồng cấp Nhà nước xem xét, bỏ phiếu thông qua 84 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSND và 309 hồ sơ xét tặng danh hiệu NSƯT.

Các hồ sơ bổ sung xét tặng danh hiệu NSND như Minh Vương, Thanh Liêm (Thanh Tuấn), Trần Ngọc Châu, Trương Hải Thọ, Lưu Kim Hùng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Ngọc Quyền vượt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng cấp Nhà nước.

  1. Như vậy 100 % hồ sơ xét danh hiệu NSND vượt qua Hội đồng cấp Nhà nước để trình lên Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng.
  2. Trong số 84 hồ sơ NSND còn có nhiều tên tuổi đáng chú ý như NSƯT Phó Thị Đức (Kim Đức); NSƯT Bùi Thanh Hải, NSƯT Tô Lan Phương của lĩnh vực âm nhạc, NSƯT Bùi Cường, NSƯT Trần Mạnh Cường, NSƯT Nguyễn Dân Nam, NSƯT Đường Tuấn Ba, NSƯT Đỗ Thị Đức (Minh Đức) của lĩnh vực điện ảnh, lĩnh vực phát thanh truyền hình có NSƯT Nguyễn Trọng Trinh, NSƯT Lê Thị Bằng Hương (Việt Hương), cùng NSƯT Trung Anh, Trần Minh Ngọc, NSƯT Thoại Miêu; NSƯT Tống Toàn Thắng, NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Công Lý, Trần Hạnh ở lĩnh vực sân khấu.

    Trong số các hồ sơ xét danh hiệu NSƯT, duy nhất một hồ sơ chưa hội đủ số phiếu của hội đồng. Ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Bộ VHTTDL nói rằng nguyên tắc làm việc của hội đồng tuân theo quy định của Nghị định.
  3. Sau khi có kết quả, Hội đồng công bố danh sách trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến trong vòng 15 ngày. Trong trường hợp có ý kiến phản hồi, Hội đồng xem xét xử lý trong 20 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thông báo kết quả.
MỚI - NÓNG