Có 10 kết quả :

Tin vắn

Tin vắn

TP - Công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Vừa qua, tại Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo “Tác động của Công nghệ thông tin (CNTT) đối với sự phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội”.