Có 6 kết quả :

Khánh thành 3 nhà văn hóa thôn

Khánh thành 3 nhà văn hóa thôn

TP - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc triển khai xây dựng 7 nhà văn hóa thôn tại thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng.