Thời tiết se lạnh giữa mùa hè ở miền Bắc bao giờ kết thúc?

Dù đang mùa hè nhưng nhiệt độ miền Bắc xuống thấp khiến nhiều người phải mặc áo rét ra đường, liệu kiểu thời tiết kỳ lạ này còn kéo dài tới bao giờ?

Có thể bạn quan tâm