Có 1 kết quả :

Hồng vệ binh với Mao tuyển

Số phận một 'cây bút' của Cách mạng Văn hóa

TP - Nhóm “bút xung kích” khơi lên cuộc chiến lật đổ phái Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Đào Chú, Chu Đức... gồm nhiều tay bút đình đám như Trần Bá Đạt, Diêu Văn Nguyên… Nhưng cây bút xung kích phải là Vương Lực, Quan Phong, Thích Bản Vũ… Trong đó, Thích Bản Vũ là nhân vật đặc biệt thăng tiến nhanh.