Có 8 kết quả :

30 thí sinh bị đình chỉ thi

30 thí sinh bị đình chỉ thi

TPO- Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi thứ hai (3 - 6), cả nước có 1.047.715 thí sinh dự thi trên tổng số 1.051.455 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng hợp nhanh của Bộ GD&ĐT cho biết, sau hai ngày thi, 30 thí sinh bị đình chỉ thi; 10 giám thị bị đình chỉ coi thi, bốn giám thị bị cảnh cáo vì vi phạm quy chế.