Thí nghiệm vui từ nước rửa bát, oxy già và thuốc tím

Phản ứng giữa oxy già và thuốc tím xảy ra nhanh, mạnh tạo nên hình ảnh ấn tượng.

Có thể bạn quan tâm