Thi đua yêu nước, bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Đại hội. Ảnh Như Ý
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại Đại hội. Ảnh Như Ý
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh việc thường xuyên nêu cao tinh thần không ngừng thi đua, phấn đấu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ góp phần bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia

Ngày 2/10, Kiểm toán Nhà nước tiến hành Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2020 - 2025). Phát biểu tại Đại hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng từng bước đã trở thành động lực góp phần phát triển của Kiểm toán Nhà nước.

Các phong trào thi đua đã định hướng đúng và bám sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành và thực sự trở thành động lực thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, phấn đấu và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo ông Hồ Đức Phớc, đây cũng là dịp gặp gỡ, hội tụ các điển hình tiên tiến, những đại biểu ưu tú nhất của toàn ngành trong các phong trào thi đua yêu nước của Kiểm toán Nhà nước 5 năm qua, để chia sẻ kỹ năng và kinh nghiệm nhằm thống nhất những mục tiêu, nội dung thiết thực, các giải pháp tổ chức thực hiện trong các phong trào thi đua yêu nước của KTNN giai đoạn 2020 – 2025.

Thi đua yêu nước, bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ. Ảnh Như Ý

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhắc lại lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Từ đó, phong trào thi đua phát triển ngày càng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.

“Cá nhân tôi và tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy 5 năm qua Kiểm toán Nhà nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng.

Tôi đánh giá cao phong trào thi đua của Kiểm toán Nhà nước luôn có sự đổi mới, sáng tạo, có chiều sâu, tạo được dấu ấn tốt đẹp với nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc”, ông Đỗ Bá Tỵ nêu.

Để hoàn thành nhiệm vụ “nặng nề nhưng rất vẻ vang”, Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý đến 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quán triệt phương hướng, mục tiêu của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng thời các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước phải tập trung, bám sát yêu cầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

“Thường xuyên nêu cao tinh thần không ngừng thi đua phấn đấu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương công chức, công vụ góp phần bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia. Thi đua từ chính việc hoàn thành công việc chuyên môn, nhiệm vụ hàng ngày của từng người, từng đơn vị. Phát huy sáng tạo, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay và điển hình tiên tiến”, ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, đồng thời lưu ý thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đi vào thực chất, tránh hình thức.

Thi đua yêu nước, bảo vệ vững chắc nền tài chính quốc gia ảnh 2 Ảnh Như Ý

Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước cho biết, hàng năm, ngành đều phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”. Đây là một trong những phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả và thiết thực, có sức lan tỏa rộng rãi. Kết quả trong giai đoạn 2015-2020, có tổng số 57 cuộc kiểm toán xuất sắc đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Kiểm toán Nhà nước đề ra trong thời gian tới là tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu đạt “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng” trong toàn ngành, ở mỗi đơn vị, mỗi Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán từ khâu từ lập kế hoạch kiểm toán đến thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán bằng các nội dung cụ thể.

Đại hội cũng đã tiến hành việc trao tặng các hình thức khen thưởng và các danh hiệu thi đua cao quý theo các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

MỚI - NÓNG