Thay thế, kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu dân

Thay thế, kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu dân
TP - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đang chuẩn bị tổng kết 10 năm về cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, tổng kết việc giải quyết theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Hướng chỉ đạo chung là các bộ ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, xử lý sau kiểm tra. Chỗ nào làm tốt cần động viên, có hình thức khen thưởng, chỗ làm chưa tốt là phải kiên quyết xử lý. Nói như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, có trường hợp phải thay thế, kỷ luật vì nhũng nhiễu, vi phạm.

Trong cải cách hành chính có vấn đề con người. Nếu bộ máy không tinh nhuệ, tận tâm, có trách nhiệm thì dù có ban hành bao nhiêu văn bản quy định thì cũng rất khó cho công tác này. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng thu nhập để cán bộ trực tiếp làm việc trong những lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính yên tâm làm việc.

Cho đến nay, dù nhà nước chưa nâng lương cục bộ cho bộ phận này, nhưng đã giải quyết phụ cấp cho bộ phận tiếp nhận giao dịch 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

HH ghi

MỚI - NÓNG