Có 7 kết quả :

Đường vào trung tâm xã Ea Tam.

Đi tìm sự thật về “ma gà”

TP - Đến bây giờ, chưa ai hình dung ra hình dáng “ma gà” thế nào, nhưng người vùng cao cho rằng nó chỉ thích con gái đẹp, khi bị nhập vào thì chắc chắn người phụ nữ đó phải chết.