Thầy giáo nổi tiếng nào thời Hùng Vương được thờ ở Thiên Cổ Miếu

Thầy giáo nổi tiếng nào thời Hùng Vương được thờ ở Thiên Cổ Miếu
TPO - Gần cung điện Lầu thượng, Lầu hạ của Vua Hùng có một Thiên cổ miếu - một di tích lịch sử độc đáo thờ người thầy dạy học thời Hùng Vương.  
Đền Hùng có độ cao bao nhiêu so với mực nước biển?

1. Đền Hùng có độ cao bao nhiêu so với mực nước biển?

 • icon

  175m

 • icon

  180m

 • icon

  185m

Dấu tích gì trong đền hạ được cho là nơi Mẹ Âu Cơ ấp trứng?

2. Dấu tích gì trong đền hạ được cho là nơi Mẹ Âu Cơ ấp trứng?

 • icon

  Giếng Mắt Rồng

 • icon

  Giếng Mắt Ngọc

 • icon

  Giếng Mắt Thần

Vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi cho Lang Liêu ở nơi nào?

3. Vua Hùng thứ 6 đã nhường ngôi cho Lang Liêu ở nơi nào?

 • icon

  Đền Trung

 • icon

  Đền Thượng

 • icon

  Đền Hạ

Đền Thượng còn được gọi là gì?

4. Đền Thượng còn được gọi là gì?

 • icon

  Cả 2 ý trên

 • icon

  Điện cầu trời

 • icon

  Điện giữa chín tầng mây

Tiên Dung và Ngọc Hoa - con gái của Vua Hùng thứ 18 được lập đền thờ nhờ có công gì?

5. Tiên Dung và Ngọc Hoa - con gái của Vua Hùng thứ 18 được lập đền thờ nhờ có công gì?

 • icon

  Dạy dân trồng lúa nước, trị thuỷ

 • icon

  Dạy dân trồng dâu, nuôi tằm

 • icon

  Dạy dân săn bắn, bốc thuốc

Bảo tàng Hùng Vương được xây dựng năm nào?

6. Bảo tàng Hùng Vương được xây dựng năm nào?

 • icon

  1996

 • icon

  1995

 • icon

  1998

Trống đồng tiêu biểu nhất ở Bảo tàng Hùng Vương còn được gọi là gì?

7. Trống đồng tiêu biểu nhất ở Bảo tàng Hùng Vương còn được gọi là gì?

 • icon

  Trống Hy Cương

 • icon

  Trống Song Cương

 • icon

  Trống Mê Cương

Thiên Cổ Miếu thờ thầy giáo nào thời Hùng Vương

8. Thiên Cổ Miếu thờ thầy giáo nào thời Hùng Vương

 • icon

  Thầy giáo Vũ Thê Lang

 • icon

  Thầy giáo Vũ Thê Trung

 • icon

  Thầy giáo Vũ Thê Lượng

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm nào?

9. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm nào?

 • icon

  2012

 • icon

  2010

 • icon

  2011

MỚI - NÓNG