Thấy con bị ăn thịt, trâu mẹ nổi điên đuổi đánh 14 sư tử

 Phát hiện trâu con bị bầy sư tử ăn thịt, trâu rừng mẹ giận dữ lao tới đuổi đánh tan tác 14 con sư tử, sau đó trâu mẹ gọi đồng loại tới tiễn biệt trâu con.