Thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thảo luận Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
TP - Sáng 7/10, ngày làm việc thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại Hội trường.

> Vụ chôn thuốc trừ sâu: Kiểm điểm cơ quan, chính quyền địa phương

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2013. Cuối buổi sáng và chiều cùng ngày, các đại biểu Hội nghị thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG