Thanh tra phát hiện nhiều sai sót tại hai sở của TPHCM

TPO - Từ kết luận thanh tra, UBND TPHCM chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nêu trong kết luận.

Ngày 11/1, Thanh tra TPHCM cho biết đã có thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM (thời kỳ thanh tra năm 2016-2017), theo đó phát hiện nhiều sai sót tại đơn vị này

Theo Thanh tra TPHCM, đối với chương trình giảm ô nhiễm môi trường, tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán tính đến tháng 6/2018 chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND TPHCM giao mỗi năm 1 triệu cây. Cụ thể, có 2 dự án phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 chưa triển khai thực hiện là dự án đầu tư trồng mới rừng phòng hộ ấp 3 (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) và dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi.

Thanh tra phát hiện nhiều sai sót tại hai sở của TPHCM ảnh 1 Thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM.

Đặc biệt, tình trạng xả nước thải trong chăn nuôi heo, bò ở khu vực huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi chưa được kiểm soát, các hộ chăn nuôi xả nước thải chưa được xử lý ra kênh gây ô nhiễm nguồn nước. Việc giết mổ thủ công, giết mổ gia sức, gia cầm trái phép chưa được kiểm soát, vẫn còn tồn tại, nước thải từ hoạt động giết mổ này xả ra kênh gây ô nhiễm nguồn nước.

Từ kết luận tranh tra, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đảo GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị thực hiện chưa đúng nêu trong kết luận.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, Thanh tra TPHCM xác định công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại đơn vị này còn một số thiếu sót, hạn chế. Trong đó chưa phân công cán bộ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; công tác tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận xử lý đơn giải quyết tố cáo, khiếu nại của Thanh tra Sở và Văn phòng Sở chưa thống nhất.

Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chưa đúng quy định. Sổ nhật ký đoàn thanh tra ghi không liên tục thời gian, không đầy đủ nội dung…Về quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Cụ thể như chưa phê duyệt kế hoạch giám sát hoạt động đoàn thanh tra để đảm bảo tính khách quan.

Từ kết luận thanh tra, UBND TPHCM chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nêu trong kết luận. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đối với từng đoàn thanh tra…

MỚI - NÓNG