Thanh tra một loạt vấn đề nóng của giáo dục

Thanh tra một loạt vấn đề nóng của giáo dục
TPO - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định 658 về việc Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Theo Quyết định 658 thì Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung quản lý nhà nước về: sách giáo khoa, quản lý, triển khai, thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT; đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại 5 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông) và UBND 12 tỉnh (Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau).

Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra 80 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Theo dự kiến vào ngày thứ 4 (25/9), Thanh tra Chính phủ sẽ công bố Quyết định cuộc Thanh tra chuyên đề này.

MỚI - NÓNG