Thanh tra diện rộng việc mua sắm trang thiết bị và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

TPO - Thanh tra Chính phủ vừa ra quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ sở khám chữa bệnh thuộc bộ và địa phương.
Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 17/9, Phó tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Ngọc Liêm đã ký ban hành Quyết định số 656/QĐ-TTCP thanh tra sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế. Kiểm tra xác minh nội dung liên quan tại một số cơ sở y tế thuộc bộ và địa phương.
Theo quyết định nêu trên, thời kỳ thanh tra nằm trong khoảng thời gian từ 1/1/2014 đến 31/12/2018, trong trường hợp cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra kéo dài 80 ngày làm việc.
Đoàn thanh tra có 16 thành viên, do ông Vũ Đức Tâm - Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng vụ 1 làm trưởng đoàn. Ngoài ra, ông Vũ Đức Tâm còn được giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ công tác giúp Tổng Thanh tra chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng nêu trên.
MỚI - NÓNG