Thành phố La Mã chìm gần 2.000 năm dưới đáy biển

Baiae, thành phố cổ 1.700 năm tuổi ở đáy vịnh Napoli từng được ví như "Las Vegas dành cho tầng lớp siêu giàu" dưới thời La Mã cổ đại.