Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai

Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai
TP - Hiệp hội Doanh nghiệp Đồng Nai vừa được thành lập với sự tham gia của 105 doanh nghiệp (vốn quốc doanh, dân doanh).

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai được bầu làm chủ tịch.

Báo cáo của Hiệp hội cho thấy, tỉnh Đồng Nai có khoảng 19.300 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 121 nghìn tỷ đồng.

MỚI - NÓNG